INVESTING.in.th x หนังสือ
    

฿ 963 ฿ 963
สมาชิก ฿ 869 ฿ 869 -10%
Best Seller
฿ 902 ฿ 902
สมาชิก ฿ 812 ฿ 812 -10%
New
฿ 975 ฿ 975
สมาชิก ฿ 878 ฿ 878 -10%
฿ 1,318 ฿ 1,318
สมาชิก ฿ 1,145 ฿ 1,145 -13%
฿ 249 ฿ 249
สมาชิก ฿ 225 ฿ 225 -10%
New
฿ 255 ฿ 255
สมาชิก ฿ 230 ฿ 230 -10%
New
฿ 250 ฿ 250
สมาชิก ฿ 225 ฿ 225 -10%
New
฿ 348 ฿ 348
สมาชิก ฿ 314 ฿ 314 -10%
New
฿ 175 ฿ 175
สมาชิก ฿ 158 ฿ 158 -10%
New
฿ 195 ฿ 195
สมาชิก ฿ 176 ฿ 176 -10%
New
฿ 160 ฿ 160
สมาชิก ฿ 144 ฿ 144 -10%
New
฿ 220 ฿ 220
สมาชิก ฿ 198 ฿ 198 -10%
฿ 320 ฿ 320
สมาชิก ฿ 288 ฿ 288 -10%
Best Seller
฿ 395 ฿ 395
สมาชิก ฿ 316 ฿ 316 -20%
New
฿ 220 ฿ 220
สมาชิก ฿ 198 ฿ 198 -10%
Best Seller
฿ 209 ฿ 209
สมาชิก ฿ 188 ฿ 188 -10%
฿ 220 ฿ 220
สมาชิก ฿ 198 ฿ 198 -10%
Best Seller
฿ 298 ฿ 298
สมาชิก ฿ 269 ฿ 269 -10%
Best Seller
฿ 375 ฿ 375
สมาชิก ฿ 338 ฿ 338 -10%
New
฿ 299 ฿ 299
สมาชิก ฿ 270 ฿ 270 -10%
New
฿ 250 ฿ 250
สมาชิก ฿ 225 ฿ 225 -10%
New
฿ 250 ฿ 250
สมาชิก ฿ 225 ฿ 225 -10%
New
Best Seller
฿ 496 ฿ 496
สมาชิก ฿ 447 ฿ 447 -10%
New
฿ 200 ฿ 200
สมาชิก ฿ 180 ฿ 180 -10%
Best Seller
฿ 346 ฿ 346
สมาชิก ฿ 312 ฿ 312 -10%
฿ 295 ฿ 295
สมาชิก ฿ 266 ฿ 266 -10%
฿ 180 ฿ 180
สมาชิก ฿ 162 ฿ 162 -10%
฿ 199 ฿ 199
สมาชิก ฿ 180 ฿ 180 -10%
Best Seller
฿ 386 ฿ 386
สมาชิก ฿ 348 ฿ 348 -10%
New
฿ 250 ฿ 250
สมาชิก ฿ 225 ฿ 225 -10%
New
฿ 175 ฿ 175
สมาชิก ฿ 158 ฿ 158 -10%
New
฿ 295 ฿ 295
สมาชิก ฿ 266 ฿ 266 -10%
New
฿ 290 ฿ 290
สมาชิก ฿ 261 ฿ 261 -10%
New
฿ 340 ฿ 340
สมาชิก ฿ 306 ฿ 306 -10%
฿ 165 ฿ 165
สมาชิก ฿ 149 ฿ 149 -10%
฿ 220 ฿ 220
สมาชิก ฿ 198 ฿ 198 -10%
฿ 150 ฿ 150
สมาชิก ฿ 135 ฿ 135 -10%
฿ 190 ฿ 190
สมาชิก ฿ 171 ฿ 171 -10%
฿ 200 ฿ 200
สมาชิก ฿ 180 ฿ 180 -10%
฿ 220 ฿ 220
สมาชิก ฿ 198 ฿ 198 -10%

INVESTING.in.th x FFTC
Training | Meetup

 

TRAINING
เริ่มต้นสู่การลงทุน

INVESTING.in.th x Training คือการอธิบายเพิ่มเติมจากเนื้อหาในหนังสือ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ Training จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้อย่างกระจ่าง และคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อหนังสือไป เมื่อผ่านหลักสูตร Training แล้ว จะสามารถไปต่อยังหลักสูตร Meetup ได้

ดูหลักสูตรทั้งหมด >

MEETUP
อัพเดตความรู้

หลายครั้งที่เราอ่านหนังสือหุ้นไปเป็นสิบรอบ แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่เราไม่เข้าใจและไม่อาจตกผลึกได้ หลักสูตร INVESTING.in.th x Meetup จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านหนังสือทุกท่านมาร่วมแชร์มุมมองที่ตนเองเข้าใจ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วม Meetup หากอ่านหนังสือมาก่อนแล้ว จะช่วยให้ทำความเข้าใจเนื้อหาได้กระจ่างมากขึ้น เพื่อประยุกค์ใช้งานกับตลาดหุ้นจริงๆ ได้ด้วย

ดูหลักสูตรทั้งหมด >

฿ 5,900 ฿ 5,900
สมาชิก ฿ 5,600 ฿ 5,600 -5%
สินค้าหมด
฿ 6,900 ฿ 6,900
สมาชิก ฿ 6,550 ฿ 6,550 -5%
สินค้าหมด
฿ 500 ฿ 500
สมาชิก ฿ 500 ฿ 500 0%
สินค้าหมด
฿ 500 ฿ 500
สมาชิก ฿ 500 ฿ 500 0%
สินค้าหมด

INVESTING.in.th x คลังความรู้

มหันตภัยร้ายที่เป็นทิ้งวิกฤตและโอกาส

หนึ่งในผลงานชิ้นเอกในชีวิตของเขา

การถือหุ้นตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีของเขา

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

กำไรแค่ไหนก็ยังมีความเสี่ยง

หุ้น PE 100 เท่าก็วิ่งต่อได้อีกหลายเด้ง