คลังความรู้

หายังไง ใช้ยังไง และใช้ไปทำไม

ว่าด้วยเรื่องของโค้ชหุ้น ไลฟ์โค้ช และผู้รู้ต่างๆ

จากหนังสือ Come Into My Trading Room

มีความรู้แค่ไหนก็ยังวิเคราะห์ผิดได้

ให้เข้ากับพฤติกรรมหุ้นแต่ละตัว

ความยากของการลงทุนระยะยาวคืออะไร

จะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นตัวไหนมีกำไรพิเศษ

ทุ่มเทมากๆ ใช่ว่าจะสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

จุดประสงค์ที่ JMART จะทำเงินสกุลดิจิตอลของตัวเองออกมา เราต้องย้อนกลับมาที่ตัว JMART ครับ ว่าธุรกิจในเครือของเขามีอะไรบ้าง ซึ่งก็มีทั้งการขายมือถือ และการปล่อยสินเชื่อ