คลังความรู้

ทุ่มเทมากๆ ใช่ว่าจะสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

จุดประสงค์ที่ JMART จะทำเงินสกุลดิจิตอลของตัวเองออกมา เราต้องย้อนกลับมาที่ตัว JMART ครับ ว่าธุรกิจในเครือของเขามีอะไรบ้าง ซึ่งก็มีทั้งการขายมือถือ และการปล่อยสินเชื่อ