รีวิว/สรุปหนังสือ

ท่ามกลางตลาดที่แย่ย่อมมีของดีแฝงอยู่

สรุปจากหนังสือ "พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน"

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 10

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 9

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 8

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 7