รีวิวหนังสือ

จะเล่นอะไรที่เสี่ยง ก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี

โดย ประพันธ์ จันทร์วิไลศรี

ท่ามกลางตลาดที่แย่ย่อมมีของดีแฝงอยู่