ตกผลึกหนังสือ

สรุปจากหนังสือ "พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน"

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 10

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 9

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 8

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 7

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 6

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 5

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 4

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 3

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 2

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 1

# NUI STOCKs DIARY # ผมค่อยๆ แกะห่อกระดาษสีน้ำตาลออกมา เห็นหนังสือเล่มใหม่เอี่ยมที่สำนักพิมพ์ส่งมา..ผมใช้เวลาอ่านไม่นานมากนัก เพียงหนึ่งคืนกับหนึ่งเช้าก็อ่านจบ...

# Sarut Homesite # พบกับคุณศรุต ลีละวงศ์พาณิช เจ้าของเพจและเว็บไซต์ www.sarut-homesite.net ผู้แปลหนังสือชื่อดังเล่มใหม่ล่าสุด Momentum Master