จิตวิทยา

ทุกคนมีวันที่ผิดพลาดได้เสมอ

หุ้นเติบโตขั้นเทพก็กลายเป็นของอันตรายได้

เพราะอะไรผลกำไรในระยะสั้นจึงเชื่อใจไม่ได้

ทั้งสายพื้นฐานและเทคนิคควรวางแผนอย่างไร

ความรู้ทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณประกอบเสมอ

ราคาที่ลดลงครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนหรือไม่

แม้จะคาดการณ์เก่งแค่ไหน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความน่าจะเป็นเท่านั้น

ว่าด้วยเรื่องทฤษฎี SELF-FULFILLING PROPHECY

จากบริษัทอายุกว่าร้อยปี วันนี้ให้บทเรียนอะไรกับเรา

4 คำแนะนำที่นำไปใช้ได้ ไม่ว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ว่าด้วยเรื่องของโค้ชหุ้น ไลฟ์โค้ช และผู้รู้ต่างๆ

ทุ่มเทมากๆ ใช่ว่าจะสำเร็จ

สรุปจากหนังสือ "พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน"