ตำนานนักลงทุน

เมื่อทุกคนขาย เขาจะซื้อเท่าที่จะทำได้

เรากล้าพอที่จะซื้อหุ้นกลับในราคาแพงกว่าเดิมหรือเปล่า

ผู้ทำผลตอบแทนได้ 20% ติดต่อกัน 24 ปี

การจับจังหวะตลาดใครว่าไม่สำคัญ

ผู้เปลี่ยนเงินจาก 40,000 เหรียญเป็น 20 ล้านเหรียญ