ตำนานนักลงทุน

เร็วๆ นี้

ผู้เปลี่ยนเงินจาก 40,000 เหรียญเป็น 20 ล้านเหรียญ