ตำนานนักลงทุน

หนึ่งในผลงานชิ้นเอกในชีวิตของเขา

การถือหุ้นตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีของเขา

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

กำไรแค่ไหนก็ยังมีความเสี่ยง

ผ่านมา 20 ปี เทคนิคอลจะเปลี่ยนไปแค่ไหน

กับผลตอบแทน 22% ต่ิดต่อกัน 25 ปี

ผู้ที่เป็นทั้งพ่อธรรมดาและพ่อแห่งโลกของการลงทุน

เซียนทุกคนมีก้าวที่พลาด

บทเรียนเหล่านี้ก็ยังเป็นอมตะและอยู่เหนือกาลเวลา

ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด

คุมความเสี่ยงให้ดีก่อนจะไม่มีเงินให้คุมความเสี่ยง

อย่าเอาผลตอบแทนไปเทียบกับตลาด

เทรดเดอร์หญิงผู้เก่งจริงไม่แพ้ชาย

ผู้เปลี่ยนเงิน 1 แสนเป็น 9 แสนเหรียญในเวลาไม่ถึงปี