PODCAST ผู้จัดการกองทุนอ่านอะไร

Last updated: 2019-12-16  | 


ปกติแล้ว คนส่วนใหญ่อาจคุ้นเคยกับภาพของผู้จัดการกองทุน ในฐานะที่เป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ทั้งผ่านบทวิเคราะห์ บทความ และการนำเอาความรู้ไปใช้บริหารเงินนับพันๆ ล้านบาท


แต่ในวันนี้ เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้จัดการกองทุนกันบ้าง ว่าทั้งความรู้และความสามารถที่ใช้บริหารเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด เขาไปหาความรู้จากไหน หนังสืออะไรที่เขาอ่าน และที่สำคัญที่สุดคือ เอามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนจริงได้อย่างไรบ้าง


ขอเชิญพบกับ “คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล” ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ในบลจ. ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย ติดตามฟังได้ที่นี่เลยครับ
รายชื่อหนังสือแนะนำโดย
คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล


Principles ภาคภาษาไทย (ลดพิเศษ)


Big Debt Crises


พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน (ลดพิเศษ)


Financial Modeling For Equity Research