เพราะการเล่นหุ้นที่ไร้แผน ไม่ต่างกับการแจกเงินให้คนอื่น จงวางแผนเสมอด้วยแผน 5 ขั้นสู่การเล่นหุ้นที่ดี

Last updated: 2021-01-13  | 

 
โดย John J. Murphy อดีตผู้อำนวยการของสถาบัน Future Technical Research และเป็นนักวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคประจำสถานีโทรทัศน์ CNBC กว่า 7 ปี


เพราะการเล่นหุ้นที่ไร้แผน ไม่ต่างกับการแจกเงินให้คนอื่น
จงวางแผนเสมอด้วยแผน 5 ขั้นสู่การเล่นหุ้นที่ดี

ขั้นตอนที1
เริ่มต้นด้วยการวางแนวความคิดเบื้องต้น

ขั้นแรกที่สำคัญ คือ การค้นหาคำตอบให้ได้ว่าตลาดมีกลไกการทำงานเช่นไร

เทรดเดอร์ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กราฟราคาต่างๆ ด้วย “การดูด้วยตา” ให้ได้มากที่สุด พยายามสังเกตเครื่องมือทางเทคนิคประเภทต่างๆ บนกราฟราคา หมั่นสังเกตสัญญาณการซื้อขาย และสัญญาณเตือนทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การแกว่งตัวของเส้นเครื่องมือประเภท Oscillator การสร้างตัวของรูปแบบราคา และการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบต่างๆ ให้ฝึกฝนจดจำรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากที่เกิดสัญญาณเตือนในแบบต่างๆ ให้ดี

หมั่นดูกราฟราคาให้บ่อยครั้งและสม่ำเสมอ ผมแนะนำว่าการดูกราฟราคาด้วยตาเราเองอย่างสม่ำเสมอเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราเชี่ยวชาญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เมื่อดูกราฟราคาแล้วสามารถค้นพบคำตอบที่ต้องการได้อย่างแม่นยำนอกเหนือจากการนั่งดูกราฟราคา และอ่านหนังสือไปควบคู่กันแล้ว ผมขอแนะนำให้ค้นคว้าหาอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับระบบเทรด แผนการเทรด หรือผลการวิเคราะห์ของนักเทคนิคอลท่านอื่นด้วย

แม้ว่าเราจะไม่ได้พบเจอหลักการ และวิธีการที่เขาใช้โดยสมบูรณ์ในบทความเหล่านั้น แต่มันมักจะมีข้อมูลและความรู้ที่มีประโยชน์เสมอไม่มากก็น้อย

ผมมั่นใจว่าระบบการเทรดที่ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนั้น มักจะเป็นระบบการเทรดที่ไม่ได้เป็นความลับ หรือสลับซับซ้อนแต่อย่างใด ทุกคนสามารถคิดค้นระบบการเทรดเหล่านั้นได้ด้วยตนเองทุกคน ขอเพียงมีความพยายามและหมั่นศึกษาหาความรู้

ระบบการเทรดที่สร้างผลตอบแทนได้ดี ส่วนใหญ่จะเป็นระบบการเทรดแบบตามแนวโน้ม แต่อย่างไรก็ตาม การเทรดสวนแนวโน้มก็ยังเป็นวิธีการที่เราไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมันจะเป็นระบบที่สร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งสุดท้ายทำให้พอร์ตการลงทุนมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากขึ้นในระยะยาวขั้นตอนที่2
แปลแนวความคิดเบื้องต้นไปสู่แผนการเทรดทีมีระเบียบแบบแผน

ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญและยุ่งยากมากที่สุด เนื่องจากเทรดเดอร์ต้องนำแนวความคิดมาจัดทำให้เกิดเป็นแผนการเทรดที่มีเป้าหมายชัดเจนในเชิงวิชาการอย่างมีแบบแผน ต้องเกิดขั้นตอนการเทรดที่ทำตามได้ง่าย และต้องเป็นแผนการเทรดที่ถูกต้องตามหลักการจนใครก็สามารถเทรดได้

ไม่ว่าจะนำแผนการเทรดไปให้นักวิเคราะห์กี่คนดูหรือใช้งาน มันจะต้องนำไปสู่กลวิธีการเทรดอย่างเดียวกัน ทุกขั้นตอนจะต้องเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ผ่านการเรียบเรียงอย่างดีแล้วเท่านั้นขั้นตอนที่3
ทดสอบแผนการเทรดเบื้องต้นบนกราฟราคาโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยตนเอง

หลังจากนั้นเราต้องนำแบบแผนที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาทำการทดสอบ และประเมินผลเบื้องต้นด้วยตนเองบนกราฟราคา โดยมีเป้าหมายการทดสอบเบื้องต้น คือ เพื่อการยืนยันแผนการเทรดที่ทำขึ้นว่าใช้งานเบื้องต้นได้หรือไม่ขั้นตอนที่4
ทดสอบระบบการเทรดทีสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

จำนวนข้อมูลราคาย้อนหลังที่นำมาใช้ทดสอบ ควรจะเป็นข้อมูลทั้งหมดตามที่เราต้องการ เทรดเดอร์บางคนอาจจะมีหลักการแบบ “Out-of-sample testing หรือไม่ทดสอบชุดข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการเทรด” ซึ่งคือการใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อสร้างระบบการเทรด และทดสอบระบบด้วยข้อมูลราคาอีกส่วน

แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมทดสอบระบบการเทรดของผมด้วยข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่ตัดชุดข้อมูลใดๆ ออก

เนื่องจากผมเชื่อว่า เมื่อเราเริ่มต้นสร้างระบบการเทรดจากแนวความคิดที่เหมาะสม เราตั้งต้นจากหลักการและทฤษฎีที่ถูกต้อง ไม่มีการปรับแต่งตัวเลขเพื่อผลลัพธ์ที่เกินจริง และได้แผนการเทรดที่มีเหตุผลรองรับอย่างดีแล้ว ระบบการเทรดของเราก็ควรจะทำงานได้กับข้อมูลทุกชุดขั้นตอนที่5
ประมวลและประเมินผลการทดสอบ พร้อมทั้งทบทวนแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ

หมั่นทบทวนตั้งแต่แนวคิดเบื้องต้น สูตรคำสั่ง วิธีการของระบบการเทรด โดยให้ประเมินผลการเทรดว่าตั้งอยู่บนหลักการและสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือว่าเกิดจากเพียงความบังเอิญเท่านั้น

วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาพรวมพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการขาดทุน ทบทวนการซื้อขายแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง นำข้อดีและข้อเสียของแต่ละเทรดมาปรับปรุงแผนการเทรดทุกครั้ง

รวมรวบข้อมูลว่าระบบการเทรดที่สร้างขึ้นถือหุ้นที่กำไรได้นานขนาดไหน และขายตัดขาดทุนให้รวดเร็วเพียงพอหรือไม่ และสุดท้ายเมื่อปรับปรุงระบบการเทรดแล้ว ให้ทำการทดสอบอีกครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ซึ่งจะนำไปสู่การนำไปใช้จริงได้อย่างยั่งยืนจากหนังสือ เทคนิคอล อนาไลซิส


สั่งซื้อหนังสือ
ไบเบิ้ลแห่งเทคนิคอลอนาไลซิส เพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้พิชิตตลาดหุ้น

 “Technical Analysis of The Financial Markets” 
เทคนิคอล อนาไลซิส
สั่งจองได้ที่ https://bit.ly/337aNjq


สั่งซื้อหนังสือเล่มอื่นเพิ่มเติมได้ที่

www.INVESTING.in.th
ร้านหนังสือของนักลงทุน