We Train Your Money
 
เรานำหลักสูตรการลงทุนระดับโลกมาไว้ที่เมืองไทย
เพื่อให้คนไทยได้เรียนหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับโลก เรียนเป็นภาษาไทย ในราคาที่เข้าถึงได้
 
เราจะสอนให้ท่านรู้จักวิธีการที่จะใช้เงินของท่านทำงาน
 
 
 
 

เทรนนิ่งทั้งหมด

ราคา 7,400 บาท มัดจำ 4,400 บาท

 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Getting Started in Value Investing (ราคา 2,900 บาท)

 
 

 

New

จิตวิทยาการลงทุน (ราคา 2,900 บาท)

 
 

 

Industry Analysis: Banking Workshop (ราคา 3,900 บาท)

 
 

 

New

Financial Analysis and Business Valuation Workshop (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่างปีเตอร์ ลินซ์ (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Expert in Mutual Fund (ราคา 5,900 บาท มัดจำ 2,900 บาท)

 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ราคา 33,900 บาท มัดจำ 13,900 บาท (มีชำระผ่านบัตรเครดิต)

 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

VI Stock Valuation (ราคา 6,300 บาท มัดจำ 3,300 บาท)

 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Benjamin Graham and Interpretation of Financial Statement (ราคา 5,300 บาท มัดจำ 2,300 บาท)

 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมในเดือน มีนาคม 2018

 • มี.ค.

  10

  FFTC 100 | ปรับพื้นฐาน สร้างไอเดีย VI

  10 มีนาคม 2018

 • มี.ค.

  17 - 18

  FFTC 104 | การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่างปีเตอร์ ลินซ์

  17 - 18 มีนาคม 2018

 • มี.ค.

  24 - 25

  FFTC 106 | การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ

  24 - 25 มีนาคม 2018

 • มี.ค. - เม.ย

  31 - 1

  FFTC 001 | ครบเครื่องเรื่องกองทุน ใครก็ลงทุนได้

  31 มีนาคม - 1 เมษายน 2018

 • มี.ค.

  31

  FFTC 105 | การวิเคราะห์กลุ่มธนาคารพาณิชย์

  31 มีนาคม 2018