FFTC 200

ราคา 33,900 บาท มัดจำ 13,900 บาท (มีชำระผ่านบัตรเครดิต)

จ่ายเต็มทั้งจำนวน หรือ เลือกมัดจำบางส่วน ที่เหลือ 20,000 บาท จ่ายเงินสดหน้างาน

จ่ายเต็มทั้งจำนวน เลือกมัดจำบางส่วน ที่เหลือ 20,000 บาท จ่ายเงินสดหน้างาน

หมวดหมู่ : Training Value Investing Intermediate

รายละเอียดสินค้า

 

ผู้ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต หรือผ่อน 0% จำนวน 2 งวด 

(งวดที่ 1: 13,900 บาท  งวดที่ 2: 20,000 บาท) 

กรุณาคลิกที่ปุ่ม  ด้านบน

 

FFTC 200

Financial Analysis and Business Valuation

 
 
 
 
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Getting Started in Value Investing (ราคา 2,900 บาท)

New

Financial Analysis and Business Valuation Workshop (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่างปีเตอร์ ลินซ์ (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Industry Analysis: Banking Workshop (ราคา 3,900 บาท)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า