FFTC 105


Share

Industry Analysis: Banking Workshop (ราคา 3,900 บาท)

รายละเอียดสินค้า


ผู้เรียนต้องผ่านอบรม FFTC200/FFTC201 มาแล้ว
และต้องเตรียม NOTEBOOK เพื่อใช้ในการอบรม

 

FFTC 105

ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์กลุ่มธนาคารพาณิชย์

Industry Analysis: Banking Workshop

 

 

 

 

 

 

 

► คำถามที่พบบ่อย
► รายละเอียดการสำรองที่นั่ง

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Financial Analysis and Business Valuation Workshop (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

จิตวิทยาการลงทุน (ราคา 2,900 บาท)

New

การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่างปีเตอร์ ลินซ์ (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Getting Started in Value Investing (ราคา 2,900 บาท)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า