FFTC 100


Share

Getting Started in Value Investing (ราคา 2,900 บาท)

รายละเอียดสินค้า

 

FFTC 100
 
ปรับพื้นฐาน สร้างไอเดีย : Getting Started in Value Investing

 

 

 

 

 

► คำถามที่พบบ่อย
► รายละเอียดการสำรองที่นั่ง

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Industry Analysis: Banking Workshop (ราคา 3,900 บาท)

New

การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่างปีเตอร์ ลินซ์ (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Financial Analysis and Business Valuation Workshop (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

จิตวิทยาการลงทุน (ราคา 2,900 บาท)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า