สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Share

Share

> ทางร้านจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับการแจ้งชำระเงินเข้าระบบเว็บ ภายใน 3-7 วันทำการ
> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081 687 9000 Line: @investing.in.th
> ไม่มีห่อปก 

 

ชื่อหนังสือ (อังกฤษ)   -

ผู้เขียน   ภารดร เตียรณปราโมทย์,พบชัย ภัทราวิชณญ์

ผู้แปล   -

สำนักพิมพ์   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ISBN   9786164150423

จำนวนหน้า  123 หน้า (ปกอ่อน)

ขนาดรูปเล่ม  140 x 210 x 9 มม.

น้ำหนัก  160 กรัม

เนื้อในหนังสือ   คละสี / กระดาษถนอมสายตา

เดือนปีที่พิมพ์   12/2018

 

เนื้อหาโดยย่อ

"สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ" เป็นหนังสือสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการศึกษา "การวิเคราะห์เชิงปริมาณ" ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงตัวเลขสถิติที่มีผลต่อการลงทุน โดยผู้เขียนได้นำเสนอวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้าง และวางกรอบการวิเคราะห์ให้แบบเจาะลึกแต่ละประเด็น ช่วยให้ง่ายต่อการลำดับการวิเคราะห์ รวมถึงสอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น