เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม : เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ชื่อหนังสือ (อังกฤษ)  Misbehaving : The Making of Behavioral                                 Economics

ผู้เขียน  Richard H. Thaler (ริชาร์ด เธเลอร์)

ผู้แปล   ศรพล ตุลยะเสถียร และพิมพัชรา กุศลวิทิตกุล

สำนักพิมพ์   bookscape

ISBN  9786168221105

จำนวนหน้า   356 หน้า (ปกอ่อน) 

ขนาดรูปเล่ม  146 x 210 x 23 มม.

น้ำหนัก   580 กรัม

เนื้อในหนังสือ   ขาวดำ  (กระดาษอาร์ต)

เดือนปีที่พิมพ์   3/2019

 

เนื้อหาโดยย่อ

        เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่ส่งอิทธิพลยิ่ทั้งในเชิงวิชาการและนโยบาย เช่น สาขาวิชาการเงินเชิงพฤติกรรมที่เป็นดาวดวงให่ในแวดวงการเงิน โครงการ"พรุ่งนี้จะออมมากขึ้น" ซึ่งช่วยแก้ปัญหาคนออมเงินไม่พอใช้ยามเกษียณ