Training คืออะไร

 

INVESTING.in.th x Training คือการอธิบายเพิ่มเติมจากเนื้อหาในหนังสือ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ Training จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้อย่างกระจ่าง และคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อหนังสือไป เมื่อผ่านหลักสูตร Training แล้ว จะสามารถไปต่อยังหลักสูตร Meetup ได้

 

Training ที่เปิดรับสมัคร

฿ 5,900 ฿ 5,900
สมาชิก ฿ 5,600 ฿ 5,600 -5%
สินค้าหมด
฿ 6,900 ฿ 6,900
สมาชิก ฿ 6,550 ฿ 6,550 -5%
สินค้าหมด

Training ที่กำลังจะเปิด

Pre-Order
฿ 2,900 ฿ 2,900
สมาชิก ฿ 2,755 ฿ 2,755 -5%
สินค้าหมด
Pre-Order
฿ 2,900 ฿ 2,900
สมาชิก ฿ 2,755 ฿ 2,755 -5%
สินค้าหมด
Pre-Order
฿ 5,900 ฿ 5,900
สมาชิก ฿ 5,600 ฿ 5,600 -5%
สินค้าหมด
New
Pre-Order
฿ 5,900 ฿ 5,900
สมาชิก ฿ 5,600 ฿ 5,600 -5%
สินค้าหมด
New
Pre-Order
฿ 5,900 ฿ 5,900
สมาชิก ฿ 5,600 ฿ 5,600 -5%
สินค้าหมด

แผนผัง Training

 
เทรนนิ่ง VI
เทรนนิ่ง Technical

ทีมผู้สอน

ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ นักลงทุนแนว VI ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเมืองไทย หลายท่านอาจคุ้นเคยอาจารย์จากรายการโทรทัศน์ด้านการเงินอย่าง Money Talks หรือเคยได้ยินชื่อจากผลงานการแปลหนังสือการลงทุนด้าน VI ที่มีอย่างต่อเนื่อง


คุณศรุต ลีละวงศ์พานิช ปัจจุบันเป็น fulltime trader และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.sarut-homesite.net อันโด่งดัง ทั้งยังเป็นผู้แปลหนังสือ Momentum Masters และ Think & Trade Like a Champion อีกด้วย


คุณสุธีร์ ระวีแสงสูรย์ ปัจจุบันเป็น fulltime trader และเป็นเจ้าของแฟนเพจ NUI STOCK DIARY ที่คอยอัปเดตความรู้เรื่องเทคนิคอลและภาวะตลาดอยู่เสมอ เป็นเทรดเดอร์อีกคนที่มีฝีมือชนิดหาตัวจับได้ยาก แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยตัวผ่านสื่อมากนัก